Slide 1

DUYURU


Tarife Seçimi Hakkında


Yabancıya satış için hazırlanan değerleme raporlarında, Tarife Adı’nın Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi kapsamında seçilmesi gerekmektedir. Yapılan rapor kontrollerinde Tarife Adı’nın, yerinde incelenen taşınmazın “niteliğine” veya “niteliğe ilişkin alan (m2) bilgisine” uygun olmadığı durumlarda hata puanı işlenmektedir.

Rapor konusu taşınmaz ile talepte belirtilen taşınmaz niteliğinin veya niteliğe ilişkin alan (m2) bilgisinin farklı olması durumunda, uzmanın sistem üzerinden "ek ödeme / iade" oluşturması gerekmektedir. https://www.youtube.com/watch?v=SXl0mRGwlhs linki üzerinden açılan videoda bu işlemin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

Tarife uyuşmazlığı nedeniyle ilgililere hata puanı işlenmesine mani olması bakımından bu hususa dikkat edilmesi rica olunur.

Slide 2

DUYURU


Emsal Krokisi Gösterimi


TADEBİS üzerinden hazırlanan değerleme raporlarında, “Emsal Krokisi Gösterimi” konusunda sıklıkla tespit edilen hataların önüne geçmek için hazırladığımız duyuruya buradan erişebilirsiniz.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Slide 3

DUYURU


GABİM Usul ve Esasları Güncellemesi


Yönetim Kurulumuzun 15.05.2024 tarihli kararı ile GABİM Değerleme Sistemi Usul ve Esasları’nın 5’inci maddesinin ‘g’ bendi   “Raporların mazeretsiz olarak geç hazırlandığı (3)”,    “d) Raporların mazeretsiz olarak geç hazırlandığı (1)”şeklinde değiştirilmiş olup, mazeretsiz olarak geç hazırlanan raporlar için 04.03.2024 tarihinden başlamak üzere 1 hata puanı işlenecektir.

İlgililere duyurulur.

Slide 4

DUYURU


GABİM Değerleme Sistemi Usul ve Esasları Güncellemesi


​Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2024 tarihinde yürürlüğe giren 2024/2 Genelgesine uyum sağlamak üzere değiştirilen GABİM Değerleme Sistemi Usul ve Esasları’na buradan erişebilirsiniz.

Slide 5

Gayrimenkul Piyasası


Merceğimizde


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarından gelen rapor bilgilerini derler, analiz eder, sektörün hizmetine sunarız.​​

Slide 6

Gayrimenkul Değerlemede Güvenilir VeriDeğerleme firmalarından, değerleme raporlarında yer alan verileri toplar, gayrimenkul veri bankasını oluşturur, verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlarız.
Slide 7

2024 1.ÇEYREK DEĞERLEME SEKTÖRÜ Analiz Raporu Yayınlandıİncelemek için rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Bölgedeki Rapor Sayısı

2024-1C Marmara.png

Marmara bölgesinde 2024-1.Çeyrek dönemi itibari ile 68.036 adet rapor hazırlanmıştır. Bölgede en çok rapor hazırlanan il, 37.429 adet ile İstanbul'dur.

2024-1C Ege.png

Ege bölgesinde 2024-1.Çeyrek dönemi itibari ile 35.716 adet rapor hazırlanmıştır. Bölgede en çok rapor hazırlanan il, 13.644 adet ile İzmir’dir.

Uzman Sayısı

1

İstanbul: 1.233

2

Ankara: 697

3

İzmir: 390

4

Antalya: 299

5

Bursa: 190

Yapılan Rapor Türü

1

Konut: 119.256

2

Tarla: 29.350

3

Dükkan: 21.646

4

Arsa: 15.994

5

Fabrika: 5.829

logo1logo1logo1logo1logo1