Anasayfa / Mevzuat

Mevzuat

2024 yılında 01.01.2024 Tarihi ve Sonrası Gayrimenkul Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2023 yılında 29.08.2023 Tarihi ve Sonrası Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2023 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2022 yılı 8. Ay ve Sonrası Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2022 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2020 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2019 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2017 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2016 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

6362 sayılı Sermaye Piyasası Yasası (m.35, m.76)

Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

5411 sayılı Bankacılık Yasası (m.34)

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (Geçici Madde 1)

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde değişiklik yapılmasına ilişkin 2908 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Tapu Kanunu

Yabancıların taşınmaz ediniminde değerleme raporu aranılması hakkında Genelge